VN-Index tạm dừng tại mốc điểm 1.280 sau 8 tháng giao dịch, giảm 15% so với đầu năm 2022. Trong bối cảnh đó, đa số các quỹ mở đang thua lỗ, thậm chí có quỹ hiện đang tỉ lệ âm thấp hơn mức tham chiếu của VN-Index. Tuy vậy, VCBF lại sở hữu hai quỹ mở có hiệu suất tốt nhất thị trường, riêng “Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng” (VCBF-MGF) có hiệu suất dương gần 3% (Tính đến ngày 31/08/2022).

Nguồn: Topi và VCBF.

VCBF sẽ tiếp tục vận hành theo triết lý đầu tư nắm giữ dài hạn danh mục đa dạng các công ty có chất lượng tốt và được định giá ở mức hợp lý. Chúng tôi tin rằng phương pháp đầu tư này sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư của quỹ trong dài hạn nhưng vẫn giảm thiểu rủi ro trong ngắn hạn như các Quỹ mở của VCBF đã làm được trong quá khứ.

Nguồn: Báo Dân Trí và VCBF.

Facebook Comments Box

By Admin Super

Thời đại nào còn không dùng Fintech! Fintech hay là chết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *