Category: Fintech tích lũy

Tích lũy (hay Tiết kiệm) là nhu cầu cơ bản của mỗi người để gia tăng tài sản, tiền đẻ ra tiền. Tại đây sẽ gồm các Bảng xếp hạng theo tuần của các Tay chơi fintech có cung cấp sản phẩm Tích lũy trên thị trường theo một số tiêu chí của VnFintech.