VnFintech (VFT) – BXH Fintech Tiết kiệm & Tích lũy cập nhật liên tục hàng tuần năm 2022.

Ngoài số liệu về Lãi suất, VFT có thêm hai chỉ số quan trọng khác. Cụ thể là:

  • Pháp lý: Đây là thông số quan trọng, ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng khi gửi tiền vào các nền tảng Tích lũy & Đầu tư được đề cập. Trong bối cảnh pháp luật về Fintech chưa được xây dựng một cách hoàn thiện, chỉ có Cake by VPBank là tay chơi đảm bảo nhất về chỉ số này khi là một ngân hàng số của VPBank.
  • Trải nghiệm người dùng: Đây là một thông số khác ảnh hưởng đến việc khách hàng có ở lại với nền tảng (ứng dụng) đó hay không. Thông số trong BXH dưới đây là theo trải nghiệm và cảm quan của cá nhân tác giả.
BXH Fintech
VFT cập nhật ngày 21/05/2022 ***

*** Chú thích:

  • Bảng xếp hạng được lấy theo con số thực tế của các Tay chơi fintech trên thị trường.
  • Đối với các kỳ hạn không có sản phẩm riêng biệt, lãi suất được lấy theo kỳ hạn liền trước mà Tay chơi đó có sản phẩm riêng. Ví dụ: Tikop không có sản phẩm kỳ hạn 6 tháng, thì LS cho kỳ hạn này được lấy theo LS của sản phẩm 3 tháng là 7%.

Link tải và cài đặt các Tay chơi fintech được đề cập trong BXH

Facebook Comments Box

By Admin Super

Thời đại nào còn không dùng Fintech! Fintech hay là chết!

One thought on “BXH Fintech Tích lũy cập nhật 21.05.2022”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *